ศึกษาข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้าทดสอบ

http://www.fap..or.th/บริการ/ผู้เข้าทดสอบ.html

 

การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การทดสอบ ครั้งที่ 28(2/2557)

http://www.fap.or.th/images/column_1359011230/1001PR4122556.pdf

 

การเปลี่ยนขอบเขต

http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539785317&Ntype=30

 

 


HomeHome

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา