เกี่ยวกับ CPA_E-Learning


เปิดติว สำหรับการสอบ CPA หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเป็นการติวทางระบบออนไลน์ ทั้งหมด ประกอบด้วย

  1. สรุปเนื้อหาเป็นวีดีโอ แบบเนื้อๆ สำหรับประเด็นสำคัญ ตามสรุปย่อ ฟังและดูไสดล์ตามไปด้วย จะฟังทบทวนกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัด
  2. ไสลด์ สรุปย่อ เปิดอ่านทบทวนแต่ละบท ได้ไม่จำกัด
  3. เอกสารหรือคู่มือติว เป็นชุดเดียวกับ ไสลด์สรุปย่อที่มีให้ในเวบไซต์
  4. แบบทดสอบ ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย ถูกผิด เติมคำ เรียงลำดับ มากมายให้ฝึกทำ วิชาละมากกว่า 1,500 ข้อ


  • เนื้อหาการติวทั้งหมด จะครอบคลุมขอบเขตการทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี โดยจะเป็นการสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ ทั้งหมดทุกเรื่อง ไม่มีการเก็งข้อสอบให้เรียนเฉพาะบางหัวข้อ ถ้าเรียนได้ครบทั้งหมด จะคุ้นเคยกับคำถาม สามารถนำไปใช้ในการทดสอบได้
  • อย่างไรก็ตาม เนื้อหาเป็นการสรุป ดังนั้น จำเป็นต้องอ่านกฏหมายแต่ละฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเต็มด้วย (มีการลิงค์ไปยังกฏหมายฉบับเต็มให้ทุกหัวข้อที่มีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
  • จะมีการปรับปรุง เนื้อหาใหม่ทุกครั้งที่เปิดติว


หมายเหตุ1

  • เอกสารประกอบการติว เป็นแค่สรุปเนื้อหา วัตถุประสงค์เพื่อติวให้กับผู้เข้าทดสอบ CPA เท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิง ใช้ในการศึกษา ฯลฯ หรือประโยชน์ใดๆ ได้ จึงสงวนสิทธิ์ เฉพาะผู้ลงทะเบียนติวกับเราเท่านั้น

หมายเหตุ2

  • หลายคนสมัครเรียนแล้ว แต่ไม่ค่อยได้เข้าเรียน สาเหตุอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเรียนที่ เป็นคอร์สที่ต้องปฏิบัติทันที (ไม่ใช่เข้ามาฟังแล้วเก็บไว้ก่อนไปอ่านทีหลัง) เมื่อเรียนจบแล้วหมายความว่าพร้อมที่จะเข้าห้องสอบได้เลย หรือ ไม่พร้อมด้านเวลา หรือ อาจจะท้อ ก็ไม่ทราบ
  • ดังนั้น จึงไม่เหมาะกับผู้ที่ผลัดวันประกันพรุ่ง เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว ขอให้เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ท้อ เพราะการติวทางอินเตอร์เน็ต ตัวเองเป็นผู้กำหนดเท่านั้น ว่าจะเรียนหรือไม่เรียน ระบบมีความพร้อมให้ ทั้งเนื้อหา สรุปย่อ วีดีโอ แบบทดสอบต่างๆ 


เด็กจอมแก่น


สถานที่ติดต่อ

1596/638 ซ.สุขุมวิท115 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

หมายเหตุ : เด็กจอมแก่น (พัชรา) ทำเว็บนี้คนเดียว อาจไม่สะดวกรับโทรศัพท์ ถ้ามีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ทางอีเมล์ค่ะ

อีเมล์  patben@gmail.com


 


HomeHome

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา