การติว CPA E-Learning และวิธีการลงทะเบียนติว 

http://www.cpaelearning.com

 

 

วิชากฏหมาย1  

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการติว(ไม่มีค่าจัดส่ง)

คอร์สปกติ   4,200 บาท

รับรองผลอีก 2 ครั้ง  6,200 บาท


หัวข้อที่1

พรบ.มหาชนจำกัด 2535

 

หัวข้อที่2

กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)

 

หัวข้อที่3

พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

หัวข้อที่4

พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

หัวข้อที่5

พรบ.การบัญชี 2543

 

ทบทวน

แบบทดสอบสุ่มรวมทุกหัวข้อ ให้ฝึกทบทวน

 – วันสอบ 

 

 

วิชากฏหมาย2 

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการติว(ไม่มีค่าจัดส่ง)

คอร์สปกติ   4,250 บาท

รับรองผลอีก 2 ครั้ง  6,250 บาท

***วิชากฏหมาย2 เนื้อหาจะเยอะและซับซ้อนกว่าวิชากฏหมาย1 ขอให้เตรียมตัวมาก่อน หรือให้เวลาเข้าเรียนอย่างเต็มที่***


หัวข้อที่1

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

หัวข้อที่2

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

หัวข้อที่3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

หัวข้อที่4

ภาษีนิติบุคคล

 

หัวข้อที่5

พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547

 

ทบทวน

แบบทดสอบสุ่มรวมทุกหัวข้อ ให้ฝึกทบทวน

 – วันสอบ 

 

เด็กจอมแก่น 

 


HomeHome

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา