ติวรับรองผล กฏหมาย2+คู่มือติว

ติวรับรองผล กฏหมาย2+คู่มือติว

ลงทะ้เบียนติว รับรองผล กฏหมาย2 -CPALaw2 พร้อมคู่มือติว

รายละเอียดเพิ่มเติม


6,250.00 บาท


Rating: 4.0/10 (18 votes cast)ลูกค้าที่ซื้อสินค้ารายการนี้ ได้ซื้อสินค้าเหล่านี้เพิ่ม:

ลงทะเบียนติว รับรองผล กฏหมาย2-CPALaw2+คู่มือติว


รายละเอียดการติว CPA

ค่าลงทะเบียนติวรับรองผล  6,000 บาท

ค่าเอกสารประกอบการติว  250 บาท(รวมค่าจัดส่ง)

 

  • สรุปย่อ, แบบทดสอบ(ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย ถูกผิด อัตนัย), เฉลยอัตนัย, ไฟล์วีดีโอ
  • จัดแผนการเรียน โดยเปิดให้เรียน หัวข้อละ 1 อาทิตย์ เมื่อถึงหัวข้อสุดท้าย จะเปิดให้ ทบทวนทั้งหมดอีกครั้งจนถึงสอบ
  • เป็นการเรียนในเวบไซต์ ทั้งหมด เอกสารประกอบการติว ลงทะเบียนก่อนจัดส่งให้ก่อน

 

ข้อสอบที่มีอยู่ตอนนี้

 

หัวข้อ รวม ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย เรียงลำดับ เติมคำ 2 ตัวเลือก
พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 294 60 197 37      
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 256 38 123 69   26  
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 258 47 127 84      
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 392 32 342       18
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 268 31 142 29 57 9  
  1468 208 931 219 57 35 18

 

และข้อสอบ อัตนัย+แนวคำตอบ (เท่าที่หามาได้)

 

 

การรับรองผล

  • การเรียน e-learning เป็นการปฏิบัติ ต้องอ่าน ฟัง และฝึกทำแบบทดสอบทันที ตามตารางที่ให้ มีการแสดงผลการเรียนรายตัว เพื่อดูเวลาเข้าเรียน ผลการทดสอบ ซึ่งใช้เป็นการรับรองผลด้วยตัวเองอยู่แล้ว หากทำได้ดี แสดงว่ามีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ โอกาสสอบผ่านมีค่อนข้างสูง เพราะเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการทดสอบทั้งหมด
  • แต่ถ้าต้องการรับรองผลจริงๆ ให้เลือก option รับรองผล +2,000  บาท จะมีสิทธิเข้าเรียนได้อีก 2 ครั้ง

 

การลงทะเบียนเรียน (ให้เลือก option ที่หน้าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง) 

  • คอร์สปกติ  4,000 บาท
  • รับรองผล2 ครั้ง ชำระเพิ่ม 2,000.00บาท
  • คู่มือติว ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว

 

 

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา