ติวรับรองผล กฏหมาย1+คู่มือติว

ติวรับรองผล กฏหมาย1+คู่มือติว

ลงทะ้เบียนติว รับรองผล กฏหมาย1 -CPALaw1 พร้อมคู่มือติว

รายละเอียดเพิ่มเติม


6,200.00 บาท


Rating: 3.6/10 (18 votes cast)ลูกค้าที่ซื้อสินค้ารายการนี้ ได้ซื้อสินค้าเหล่านี้เพิ่ม:

ลงทะเบียนติว รับรองผล กฏหมาย1-CPALaw1+คู่มือติว


รายละเอียดการติว

ค่าลงทะเบียนติวรับรองผล  6,000 บาท

ค่าเอกสารประกอบการติว  200 บาท(รวมค่าจัดส่ง)

 

  • สรุปย่อ, แบบทดสอบ(ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย ถูกผิด อัตนัย), เฉลยอัตนัย, ไฟล์วีดีโอ
  • จัดแผนการเรียน โดยเปิดให้เรียน หัวข้อละ 1 อาทิตย์ เมื่อถึงหัวข้อสุดท้าย จะเปิดให้ ทบทวนทั้งหมดอีกครั้งจนถึงสอบ
  • เป็นการเรียนในเวบไซต์ ทั้งหมด การเอกสารประกอบการติว สมัครก่อนจัดส่งให้ก่อน

 

หัวข้อ
รวม
ปรนัย
จับคู่
ลากแล้วปล่อย
เรียงลำดับ
ถูกผิด เติมคำ
พรบ.บัญชี 2543
261
51
143
49

18

กม.แพ่งพาณิชย์
344
58
182
59
20
25
พรบ.มหาชน 2535
258
36
132
25
65


พรบ.หลักทรัพย์ฯ
521 
44 
116 
48 
113 
28
172
พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว 139
9
59
15
19
37

รวม 
1,523
198
632
196
217
108
172

และข้อสอบอัตนัย+แนวคำตอบ (เท่าที่หามาได้)

 

การรับรองผล

  • การเรียน e-learning เป็นการปฏิบัติ ต้องอ่าน ฟัง และฝึกทำแบบทดสอบทันที ตามตารางที่ให้ มีการแสดงผลการเรียนรายตัว เพื่อดูเวลาเข้าเรียน ผลการทดสอบ ซึ่งใช้เป็นการรับรองผลด้วยตัวเองอยู่แล้ว หากทำได้ดี แสดงว่ามีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ โอกาสสอบผ่านมีค่อนข้างสูง เพราะเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการทดสอบทั้งหมด
  • แต่ถ้าต้องการรับรองผลจริงๆ ให้เลือก option รับรองผล +2,000  บาท จะมีสิทธิเข้าเรียนได้อีก 2 ครั้ง

 

การลงทะเบียนเรียน (ให้เลือก option ที่หน้าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง) 

  • คอร์สปกติ  4,000 บาท
  • รับรองผล2 ครั้ง ชำระเพิ่ม 2,000.00บาท
  • คู่มือติว ราคา 200 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว

 

หัวข้อ
รวม
ปรนัย
จับคู่
ลากแล้วปล่อย
เรียงลำดับ
ถูกผิด เติมคำ
พรบ.บัญชี 2543
261
51
143
49

18

กม.แพ่งพาณิชย์
344
58
182
59
20
25
พรบ.มหาชน 2535
258
36
132
25
65


พรบ.หลักทรัพย์ฯ
521 
44 
116 
48 
113 
28
172
พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว 117
9
47
15
19
27

รวม 
1,501
198
620
196
217
98
172

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา