ติวกฏหมาย2-ต่ออายุ+เอกสาร

ติวกฏหมาย2-ต่ออายุ+เอกสาร

ลงทะ้เบียนติว สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว วิชา กฏหมาย2 +เอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


2,750.00 บาท


Rating: 5.2/10 (19 votes cast)ลงทะเบียนติว  ต่ออายุ+เอกสาร  กฏหมาย2-CPALaw2

 

  • ช่วงนี้จะมีผู้ที่เคยติวเดิม กลับมาติวใหม่มากขึ้น จึงเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียน แล้วต้องการกลับมาติวใหม่อีกครั้ง
  • โดยชำระค่าลงทะเบียนเรียน 2,500 บาท พร้อมกับค่าเอกสาร(ปรับปรุงใหม่) 250 บาท รวม 2,750 บาท จะเรียนได้อีก 2 ครั้ง

หมายเหตุ

  • ผู้ที่ลงทะเบียนแบบรับรองผลปกติ จะชำระเพิ่ม 2,000 บาท เท่านั้น แต่ในกรณี ผู้ที่ลงทะเบียนปกติ แล้วกลับมาเรียนอีก จะต้องชำระเพิ่ม 2,500 บาท + ค่าเอกสาร 250 บาท ค่ะ

รายละเอียดการติว CPA

 

  • สรุปย่อ, แบบทดสอบ(ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย ถูกผิด อัตนัย), เฉลยอัตนัย, ไฟล์วีดีโอ
  • จัดแผนการเรียน โดยเปิดให้เรียน หัวข้อละ 1 อาทิตย์ เมื่อถึงหัวข้อสุดท้าย จะเปิดให้ ทบทวนทั้งหมดอีกครั้งจนถึงสอบ
  • เป็นการเรียนในเวบไซต์ ทั้งหมด (หากต้องการเอกสารประกอบการติว ต้องสั่งซื้อต่างหาก)


การรับรองผล

  • การเรียน e-learning เป็นการปฏิบัติ ต้องอ่าน ฟัง และฝึกทำแบบทดสอบทันที ตามตารางที่ให้ มีการแสดงผลการเรียนรายตัว เพื่อดูเวลาเข้าเรียน ผลการทดสอบ ซึ่งใช้เป็นการรับรองผลด้วยตัวเองอยู่แล้ว หากทำได้ดี แสดงว่ามีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ โอกาสสอบผ่านมีค่อนข้างสูง เพราะเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการทดสอบทั้งหมด

 

การลงทะเบียนเรียน (ให้เลือก option ที่หน้าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง) 

 

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา