ติวกฏหมาย1-ต่ออายุ/ไม่เอาเอกสาร

ติวกฏหมาย1-ต่ออายุ/ไม่เอาเอกสาร

ลงทะ้เบียนติว สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว วิชากฏหมาย1+ไม่เอาเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


2,500.00 บาท


Rating: 2.8/10 (12 votes cast)ลงทะเบียนติว ต่ออายุ+ไม่เอาเอกสาร กฏหมาย1-CPALaw1


  • ช่วงนี้จะมีผู้ที่เคยติวเดิม กลับมาติวใหม่มากขึ้น จึงเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเรียน แล้วต้องการกลับมาติวใหม่อีกครั้ง
  • โดยชำระค่าลงทะเบียนเรียน 2,500 บาท จะเรียนได้อีก 2 ครั้ง

หมายเหตุ

  • ผู้ที่ลงทะเบียนแบบรับรองผลปกติ จะชำระเพิ่ม 2,000 บาท เท่านั้น แต่ในกรณี ผู้ที่ลงทะเบียนปกติ แล้วกลับมาเรียนอีก จะต้องชำระเพิ่ม 2,500 บาท ค่ะ

 

รายละเอียดการติว CPA

 

  • สรุปย่อ, แบบทดสอบ(ปรนัย จับคู่ ลากแล้วปล่อย ถูกผิด อัตนัย), เฉลยอัตนัย, ไฟล์วีดีโอ
  • จัดแผนการเรียน โดยเปิดให้เรียน หัวข้อละ 1 อาทิตย์ เมื่อถึงหัวข้อสุดท้าย จะเปิดให้ ทบทวนทั้งหมดอีกครั้งจนถึงสอบ
  • เป็นการเรียนในเวบไซต์ ทั้งหมด (หากต้องการเอกสารประกอบการติว ต้องสั่งซื้อต่างหาก)

ข้อสอบที่มีอยู่ตอนนี้

หัวข้อ
รวม
ปรนัย
จับคู่
ลากแล้วปล่อย
เรียงลำดับ
ถูกผิด เติมคำ
พรบ.บัญชี 2543
261
51
143
49

18

กม.แพ่งพาณิชย์
344
58
182
59
20
25
พรบ.มหาชน 2535
258
36
132
25
65


พรบ.หลักทรัพย์ฯ
521 
44 
116 
48 
113 
28
172
พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว 139
9
59
15
19
37

รวม 
1,523
198
632
196
217
108
172

และข้อสอบอัตนัย+แนวคำตอบ (เท่าที่หามาได้)

 

การรับรองผล

  • การเรียน e-learning เป็นการปฏิบัติ ต้องอ่าน ฟัง และฝึกทำแบบทดสอบทันที ตามตารางที่ให้ มีการแสดงผลการเรียนรายตัว เพื่อดูเวลาเข้าเรียน ผลการทดสอบ ซึ่งใช้เป็นการรับรองผลด้วยตัวเองอยู่แล้ว หากทำได้ดี แสดงว่ามีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ โอกาสสอบผ่านมีค่อนข้างสูง เพราะเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการทดสอบทั้งหมด
  • option เสริมสำหรับต่ออายุ 2,500  บาท จะมีสิทธิเข้าเรียนได้อีก 2 ครั้ง

 

การลงทะเบียนเรียน (ให้เลือก option ที่หน้าลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง)
จำหน่าย เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนติว E-learning เนื่องจากเอกสารประกอบการติว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ เป็นแค่สรุปย่อ เพื่อช่วยในการติวเท่านั้น

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.

โฆษณา

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่ในขณะนี้

ข่าวสารล่าสุดจากร้าน

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

ค้นหา