ตารางการติว CPA E-Learning และวิธีการลงทะเบียนติว ดาวน์โหลด

http://www.cpaelearning.com

 

ครั้งที่ 22(2/2555)

 

วิชากฏหมาย1  

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการติว(ไม่มีค่าจัดส่ง)

คอร์สปกติ   4,200 บาท

รับรองผลอีก 2 ครั้ง  6,200 บาท


หัวข้อที่1

พรบ.มหาชนจำกัด 2535

 

หัวข้อที่2

กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)

 

หัวข้อที่3

พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

หัวข้อที่4

พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

หัวข้อที่5

พรบ.การบัญชี 2543

 

ทบทวน

แบบทดสอบสุ่มรวมทุกหัวข้อ ให้ฝึกทบทวน

 – วันสอบ 

 

 

วิชากฏหมาย2 

ค่าลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการติว(ไม่มีค่าจัดส่ง)

คอร์สปกติ   4,250 บาท

รับรองผลอีก 2 ครั้ง  6,250 บาท

***วิชากฏหมาย2 เนื้อหาจะเยอะและซับซ้อนกว่าวิชากฏหมาย1 ขอให้เตรียมตัวมาก่อน หรือให้เวลาเข้าเรียนอย่างเต็มที่***


หัวข้อที่1

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

หัวข้อที่2

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

หัวข้อที่3

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

หัวข้อที่4

ภาษีนิติบุคคล

 

หัวข้อที่5

พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547

 

ทบทวน

แบบทดสอบสุ่มรวมทุกหัวข้อ ให้ฝึกทบทวน

 – วันสอบ

 

 

การลงทะเบียน  

1.      เข้าไปที่เวบไซต์  http://shop.cpaelearning.com

2.      สมัครสมาชิกก่อน ด้วยชื่อ-นามสกุล จริง พร้อมที่อยู่เพื่อส่งเอกสาร(ถ้ามี)

3.      เลือกรายการ วิชาและ ถ้าต้องการสรุปย่อ ให้เลือก รายการที่รวมสรุปย่อด้วย

4.      โอนเงิน  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทางตู้ ATM หรือ อินเตอร์เน็ต (ถ้าเป็นอินเตอร์เน็ต ให้ cap หน้าจอ หรือ print screen ไว้)

5.      แจ้งชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ (ต้อง log in ก่อน)  ระบบจะดึงข้อมูลรายการมาให้ โดยแนบไฟล์ pay in (ใบนำฝากธนาคาร) ได้ทั้ง รูปภาพ และ เอกสาร เช่น jpg pdf doc ฯลฯ

 

กรอกรายการชำระเงิน

 

6.      เมื่อแจ้งชำระเงิน สถานะของระบบจะเป็น Paid in formed

 

ประวัติการสั่งซื้อ

 

 

7.      สมัครสมาชิกที่เวบติว http://classroom.cpaelearning.com  กรุณาใช้ชื่อและอีเมล์จริงที่ตรงกับรายชื่อที่ใช้สมัครเรียน เพื่อนำรายชื่อเข้าห้องเรียนให้

8.      เข้าห้องติว ตามเวลา หรือตามที่แจ้งให้ทราบทางอีเมล์

 

เด็กจอมแก่น  (dekjomkan แอด hotmail.com, patben แอด gmail.com)

26 ส.ค. 54


HomeHome

Advertising

New products

No new products at this time

News and Updates

การติววิชากฏหมาย1 และ กฏหมาย2 สำหรับการทดสอบครั้งที่ 30(1/2558)

Search